Home | Info | Contact

Bestuur

Hinky Dinky heeft een klein bestuur. Dat bestaat uit een penningmeester en een secretaris.

Verder draait de vereniging op vrijwilligers. Door (werk)groepjes te vormen kan er een hele hoop gedaan worden door vele mensen, maar kost relatief weinig tijd. De "spin" in het web houdt alle draaidjes in zijn handen en zorgt dat de vereniging vlekkeloos kan draien.

Zo hebben wij een:

penningmeester

Elisabeht van 't Hooft; al vele jaren lid van Volksdansvereniging Hinky Dinky.

Email : elisabeth.hooft@xs4all.nl

algemeen bestuurslid

Anneke van Putte; Sinds een aantal jaren lid van Volksdansvereniging Hinky Dinky en zal zich bezig gaan houden met het vinden van extra inkomen, zoals subsidies of ander bronnen.

Email : o.paradisos@gmail.com

Werkgroep secretariaat

Karin Herben; al vele jaren lid van Volksdansvereniging Hinky Dinky. Karin vervult wederom de functie van secretaris.

Email: hinky_dinky@hotmail.com

Instuiven

Carla Van der Pal en Karin Herben regelen (minstens) 4 keer per jaar een instuif.
Deze instuiven vinden plaats in de basisschool De Argonaut aan het Zaagvisplantsoen 32 Almere-Stad (Waterwijk). Entree is voor leden gratis en voor niet-leden Euro 5,00.

Email hinky_dinky@hotmail.com

Donateurs

Margriet, Coby en Marcella, hebben zich geworpen op het verwerven van donateurs.
Donateurs zijn mensen die Volksdansvereniging hinky Dinky een warm hart toedragen en bereid zijn de vereniging financieel te ondersteunen.
Door jaarlijks een bedrag van Euro 10,00 over te maken naar girorekening 5619025 t.n.v. Volksdanvereniging Hinky Dinky ondersteun je de vereniging en wordt je op de hoogte gehouden van het wel en wee van Hinky Dinky en ben je van harte welkom op onze instuiven en andere evenementen. Uiteraard tegen de veregoedingen die gelden als lid

 

Email Hinky_Dinky@hotmail.com

Lief en Leed

Carry heeft zich opgeworpen om te zorgen dat een ieder die iets heugelijks of juist verdrietig meemaakt een hart onder de riem wordt gestoken. Dus als je iets hebt gehoord wat daarin thuis hoor, laat dat dan even weten.

Email hinky_dinky@hotmail.com

PR/Reclame

Karin en Caroline zorgen voor de PR/reclame. Dat betekent dat zij voor flyers zorgen en artikelen in de plaatstelijke kranten. Ook deelname aan evenementen indien dat mogelijk is. Heb je informatie hieromtrent die wellich wat voor hen kan betekenen; geef dat dan door.

Email hinky_dinky@hotmail.com